Наші принципи

Головні принципи у діяльності Ліги це:
– захист інтересів своїх членів, сприяння просуванню інтересів приватної оборонної промисловості на внутрішньому і міжнародному ринках.
розвиток внутрішньої кооперації
– лобіювання спільних ідей та проектів
– розвиток міжнародних зв’язків через мережу подібних асоціацій іноземних держав